Altijd een referendum bij gemeentelijke herindelingen

Met dank overgenomen van H. (Hero) Brinkman i, gepubliceerd op donderdag 14 mei 2009.

De Partij voor de Vrijheid vindt dat de stem van het volk te allen tijde moet worden gehoord als een gemeente wordt opgeheven of samengevoegd. PVV Tweede Kamerlid Hero Brinkman heeft er daarom vandaag, tijdens een debat over gemeentelijke herindelingen, voor gepleit om plannen voor een samenvoeging of herindeling altijd middels een referendum aan de burgers van de betrokken gemeenten voor te leggen.

"Een referendum is de enige manier om er voor te zorgen dat het duidelijk is of de bevolking achter een samenvoeging of herindeling staat of niet," aldus Brinkman. "Er kunnen best goede redenen zijn voor herindelingen of samenvoegingen, maar draagvlak onder de burgers is een absolute voorwaarde."

Klik hier voor de volledige inbreng van Hero Brinkman tijdens het debat.