Weigerambtenaren onacceptabel

Met dank overgenomen van H. (Hero) Brinkman i, gepubliceerd op vrijdag 8 mei 2009.

De leden Wilders en Brinkman hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit naar aanleiding van het bericht dat meer dan de helft van de rijks-, provincie- en gemeenteambtenaren niet wil werken voor een bewindspersoon van de PVV van Geert Wilders. Dat valt op te maken uit een enquête onder bijna vijfhonderd overheidsdienaren door het magazine re.Public.

Vragen van de leden Wilders en Brinkman (Beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat ambtenaren weigeren voor de PVV te werken en het bericht dat ambtenaren gruwen van de PVV.

1)

Bent u bekend met het bericht “ambtenaren weigeren voor de PVV te werken” en het bericht “ambtenaren gruwen van de PVV”?* **

2)

Hoe beoordeelt u het dat meer dan de helft van uw ambtenaren betrokken bij het onderzoek aangeven niet onder een PVV bewindspersoon te willen werken?

3)

Deelt u onze mening dat ambtenaren na democratische verkiezingen te allen tijde zullen moeten werken voor bewindslieden van welke politieke kleur dan ook. Zo neen, waarom niet?

4)

In hoeverre zou een eventuele weigering van een ambtenaar, om voor een PVV-bewindspersoon te werken, in strijd met zijn/haar ambtseed zijn en welke mogelijkheden heeft een bewindspersoon om in zo’n geval een weigerende ambtenaar de laan uit te sturen?

Zie: Telegraaf.nl

Zie: Trouw.nl

Zie: spitsnieuws.nl

Zie: inoverheid.nl

Zie: dag.nl

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl