Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 30914 - Initiatiefvoorstel Verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet; Geleidende brief  
Document­datum 21-12-2006
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST104112
Kenmerk 30914, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

30 914

Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 21 december 2006

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen inzake de wijziging van de Winkeltijdenwet met als doel de toerismebepaling te verduidelijken en daarmee de handhaafbaarheid van de wet te verbeteren en de toepassing van de wet meer in overeenstemming te brengen met de hoofdregel dat winkelopenstelling op zondag zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Van der Vlies Gesthuizen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.