30914 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 december 2006 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van der Vlies (SGP) i en Gesthuizen (SP) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is kaders te stellen ter verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet om de handhaafbaarheid van de wet te verbeteren en om de bepalingen inzake toerisme en avondwinkels meer in overeenstemming te brengen met de hoofdregel van de Winkeltijdenwet dat winkelopenstelling op zondag zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling en de regels voor avondwinkels in de Winkeltijdenwet

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(15 stuks)

2 21 december 2006, geleidende brief, nr. 1     KST104112
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet
publicatie: 27 december 2006
 
2 21 december 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST104113
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet
publicatie: 27 december 2006
 
2 21 december 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST104114
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet
publicatie: 27 december 2006
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.