Geleidende brief

De geleidende brief is een document waarin een Kamerlid een wetsvoorstel of initiatiefwet aankondigt bij de voorzitter van de Tweede Kamer. In beide gevallen wordt er gesproken van een 'voorstel van wet'. De indiener van het voorstel geeft kort aan dat er een voorstel gedaan wordt en op welke wet dit voorstel betrekking heeft. Tevens beschrijft de indiener welke documenten er bij het voorstel van wet gevoegd zijn. In de regel is dit in ieder geval een memorie van toelichting.

De brief is gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De indiener van het wetsvoorstel ondertekent de brief. Ook aangegeven in de geleidende brief zijn de datum van indiening en het nummer en ondernummer van het wetsvoorstel. Dit ondernummer is altijd 1, omdat een geleidende brief het eerste document van een voorstel is.

In dit voorbeeld schrijven twee Kamerleden dat ze een wetvoorstel indienen en op welke wet dit voorstel betrekking heeft. Daarnaast geven de indieners aan dat bij het wetsvoorstel een memorie van toelichting hoort. Linksboven staat het nummer van het wetsvoorstel.