Profiel nieuwe Eerste Kamer 2007

Met dank overgenomen van Parlement.com.

PDC, 12 juni 2007

Bij de nieuwe Eerste Kamer i in 2007 ziet het profiel van het 'gemiddelde' Eerste Kamerlid er als volgt uit:

 • man
 • afkomstig uit het westen van het land
 • academisch opgeleid
 • ervaren op bestuurlijk gebied
 • wetenschapper
 • ruim 55 jaar oud

Zoals ook in de Tweede Kamer het geval is, is het merendeel van de leden hoog opgeleid. Tweederde van alle leden is man. De gemiddelde leeftijd is 55,6 jaar. Randstedelingen hebben opnieuw de overhand. Opvallend is dat er, nu de Friese CDA i'er Benedictus i buiten de boot viel doordat een Zuid-Hollandse CDA'er met voorkeurstemmen werd gekozen, slechts één lid uit Friesland is. Door voorkeurstemmen zijn er ook twee leden meer met een biculturele achtergrond in de Kamer gekomen dan aanvankelijk was verwacht. De SP i'er Yildirim i is de eerste senator van Turkse (Koerdische) afkomst.

Bekende namen in de Eerste Kamer zijn Hans Hillen i en René van der Linden i (CDA), Klaas de Vries i en Peter Rehwinkel i (PvdA i), Heleen Dupuis i, Uri Rosenthal i, Loek Hermans i en Pieter Hofstra i (VVD i), Britta Böhler i (GroenLinks i), Anja Meulenbelt i en Kees Slager i (SP) en Niko Koffeman i (Partij voor de Dieren i).

1.

Mannen en vrouwen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de man/vrouw verhoudingen in deze Kamer.

2.

Regionale spreiding

De OSF i'er (en lid van de Friese Nationale Partij) Henk ten Hoeve i is de enige senator die in Friesland woont. In de CDA-fractie zit wel de in Friesland geboren Gerrit Terpstra i en ook het ChristenUnie-lid De Boer i komt oorspronkelijk uit Friesland. Groningers zijn beter vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Er komen vijf leden uit die provincie en de PvdA'ers Meindertsma i en Rehwinkel zijn in Groningen geboren. Uit Drenthe komt slechts één lid.

De zuidelijke provincies zijn goed vertegenwoordigd. Behalve vijf in Limburg woonachtige Eerste Kamerleden (Thissen i, Noten i, Leunissen i, Van der Linden en Biermans i) zijn ook drie leden in die provincie geboren. Brabantse leden zijn onder anderen Tiny Kox i, de oud-gedeputeerde Erik Janse de Jonge i en de burgemeester van Oosterhout Helmi Huijbregts i. De enige Zeeuw in de Eerste Kamer is de SP'er Kees Slager i.

Uit Gelderland afkomstig zijn onder anderen enkele Nijmeegse en Wageningse hoogleraren en de oud-gedeputeerde Doek i. Uit Overijssel komt onder andere oud-Commissaris van de Koningin Hendrikx i.

3.

Beroepservaring

Vooral het relatief grote aantal leden uit wetenschappelijke hoek valt op op. Behalve vijftien (oud-)hoogleraren zijn er ook enkele universitaire docenten en onderzoekers. Opvallend is ook dat er twee oud-Commissarissen van de Koningin i in de nieuwe senaat zitten en dat drie leden het Eerste Kamerlidmaatschap combineren met het burgemeesterschap.

Naast de sterk vertegenwoordigde sector wetenschap zijn er vooral bestuurders in de Eerste Kamer te vinden. In de nieuwe Senaat zitten weliswaar slechts drie oud-bewindslieden (Van der Linden, Hermans en De Vries), maar er zijn daartegen negen leden die ervaring hebben als Tweede Kamerlid.

Uit het middenbestuur zijn naast de twee oud-Commissarissen en drie burgemeesters ook nog eens vijf oud-gedeputeerden en drie oud-wethouders te vinden. Drie leden zijn nog actief in het bestuur van waterschappen.

In de Senaat zitten slechts twee ondernemers (oud-Shell Nederland-topman Willems i en de Amsterdamse diamantair Asscher i), maar via andere functies zijn enkele andere leden ook aan het bedrijfsleven verbonden. Dat geldt bijvoorbeeld voor Loek Hermans, die voorzitter van MKB Nederland is, en voor PvdA-fractievoorzitter Noten, die enkele commissariaten heeft.

De nieuwe SP-fractie telt behalve leden die uit de partijorganisatie afkomstig zijn, zoals Tiny Kox en Arjan Vliegenthart i, onder anderen enkele wetenschappers, een huisarts, een schrijfster, een journalist en een kinderrechter.

In de Eerste Kamer zitten verder onder meer

 • drie advocaten
 • twee rechters
 • twee oud-vakbondsbestuurders
 • twee ziekenhuisdirecteuren
 • een schrijfster
 • een huisarts
 • een internist
 • 4. 
  Ervaring als senator

  Veel Eerste Kamerleden hebben politiek-bestuurlijke ervaring, maar er is wederom een record aantal nieuwkomers in de Eerste Kamer: 36. In 2003 waren dat er 34. De meest ervaren senator is de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Prof. Schuurman i. Hij zit al sinds 1983 in de Eerste Kamer. Ook de SGP i'er Holdijk i maakt al ruim twintig jaar deel uit van de Senaat.

4.

Opleiding

Van de 75 leden hebben er maar liefst 65 een universitaire opleiding gevolgd. Een derde van alle leden is bovendien gepromoveerd. De overige tien leden hebben vrijwel allen een HBO-opleiding gedaan. Een derde van de academici is jurist. Ook bestuurskundigen en politicologen zijn in de Kamer goed vertegenwoordigd. Opvallend is het geringe aantal economen en ingenieurs. In de fracties van PvdA, GroenLinks en SP zit geen enkele econoom, in die van de VVD slechts één. De ChristenUnie-fractie heeft twee filosofen in haar midden.

Leeftijd

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de leeftijdsverdeling van deze Kamer.

 

Meer over

Bent u op zoek naar specifieke gegevens over leden van de Eerste Kamer, bijvoorbeeld ten aanzien van de gemiddelde leeftijd, gemiddelde politieke ervaring of aantal vrouwen per partij? In het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over Eerste Kamerleden opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.