Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

foto Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Met dank overgenomen van Parlement.com.

PvdA-politicus en burgemeester, die in Tweede en Eerste Kamer woordvoerder was voor staatsrechtelijke vraagstukken, het koninklijk huis en binnenlands bestuur. Bouwde als Tweede Kamerlid op die terreinen snel een goede naam op. Hield zich ook bezig met hoger onderwijs en was een pleitbezorger voor LHBTI-rechten. Voor zijn Kamerlidmaatschap medewerker staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, particulier secretaris van minister Ritzen i en stafmedewerker van de WBS. Werd in 2004, anderhalf jaar na zijn vertrek uit de Tweede Kamer, burgemeester in Naarden en bleef dat vijfenhalf jaar. Was in die tijd tevens Eerste Kamerlid (2007-2009). Zijn burgemeesterschap van Groningen eindigde na ruim vier jaar voortijdig. Keerde vanaf 2017 anderhalf jaar terug als waarnemend burgemeester van Zaltbommel, daarna van Bergen (NH), Dijk en Waard (NH) en Voorne aan Zee (ZH).

PvdA
in de periode 1994-2009: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johan Peter (Peter)

geboorteplaats en -datum
Groningen, 19 juni 1964

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (9/16)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 24 januari 1995 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 september 2002 tot 20 november 2002
 • burgemeester van Naarden, van 1 februari 2004 tot 14 september 2009
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 14 september 2009
 • burgemeester van Groningen, van 14 september 2009 tot 1 november 2013
 • waarnemend burgemeester van Zaltbommel, van 25 april 2017 tot 19 september 2019
 • waarnemend burgemeester van Bergen (N.H.), van 3 maart 2020 tot 8 september 2021
 • waarnemend burgemeester van Dijk en Waard, van 1 januari 2022 tot 13 juli 2022
 • waarnemend burgemeester van Voorne aan Zee, vanaf 1 januari 2023

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • Voorzitter Stichting Sint-Maarten
 • lid bestuur Stichting Anne Vondelingprijs, vanaf maart 2022

vorige (2/33)
 • verkenner collegevorming gemeente Gooise Meren, van maart 2022 tot april 2022
 • formateur collegevorming gemeente Bloemendaal, van april 2022 tot mei 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • eerste ondervoorzitter parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 7 februari 2002 tot 23 mei 2002
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 september 2002 tot 20 november 2002

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
ambassadeur project 'Discriminatie? Niet met mij!'

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met binnenlandse zaken (staatkundige onderwerpen, Grondwet- en kiesrechtzaken), koninklijk huis, algemene zaken en hoger onderwijs
 • Diende in 1996 met Thom de Graaf (D66) en Tara Oedayraj Singh Varma (GL) een initiatiefwetsvoorstel in om niet-Nederlandse ingezetenen het kiesrecht te verlenen voor provinciale staten. Dit voorstel werd in 2005 ingetrokken. (24.803)
 • Hield zich als Eerste Kamerlid onder meer bezig met binnenlands bestuur (staatsrecht, Grondwet, kiesrecht), parlementaire rechten en justitie (tijdelijk huisverbod)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad in de periode 2000-2002 op woensdagochtenden regelmatig op als (fungerend) Kamervoorzitter
 • Vertrok in november 2012 als Tweede Kamerlid vanwege de lage plaats die hij had gekregen op de PvdA-kandidatenlijst
 • Nam in 2013 onverwacht ontslag als burgemeester van Groningen, omdat hij een internationale functie zou gaan bekleden op het gebied van rampenbestrijding. Eerder was hijzelf ernstig bekritiseerd vanwege zijn rol als regioburgemeester bij de zogenoemde Facebookrellen in het nabij gelegen Haren (Project X). Daarvoor had hij een conflict gehad met de burgemeester van Hoogezand-Sappemeer over de aanpak van hoogwater in Groningen.

uit de privésfeer
 • Neef (oomzegger) van de schaatser Jan Uitham
 • Zou in november 2013 speciaal vertegenwoordiger voor advisering over rampenbestrijding, UCLG (United Cities and Local Governments) te Barcelona worden, maar omdat alleen zittende burgemeesters die functie konden bekleden ging dat niet door

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Cees Banning, "Een lieve burgemeester voor de stad Groningen", NRC Handelsblad, 14 september 2009
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.