Prof.Dr.Ir. E. (Egbert) Schuurman

foto Prof.Dr.Ir. E. (Egbert) Schuurman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Hans Kouwenhoven
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vriendelijke senator van gereformeerden huize met een grote staat van dienst. Zat achtentwintig jaar in de Eerste Kamer, eerst als eenmansfactie (RPF) en later in gezamenlijkheid van RPF en GPV i en als voorzitter van de ChristenUnie-fractie. Verwierf gezag als verdediger van de positie van de Eerste Kamer, waarbij hij in 1990 zelfs premier Lubbers i interpelleerde. In zijn werkzame leven opereerde hij op het scheidsvlak van wetenschap en wijsbegeerte; hij was bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte in Delft, Eindhoven en Wageningen. Als voorzitter van de Kamercommissie voor Landbouw initieerde hij een debat over genetische modificatie en later gaf hij de aanzet voor een parlementair onderzoek naar privatiseringen.

RPF, ChristenUnie
in de periode 1983-2011: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Egbert (Egbert)

geboorteplaats en -datum
Nieuw Buinen (gem. Borger), 23 juli 1937

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf januari 2000

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • fractie-GPV/RPF, van 8 juni 1999 tot 27 maart 2001
 • fractie-ChristenUnie, van 27 maart 2001 tot 10 juni 2003

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/9)

 • bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte, Technische Hogeschool te Eindhoven, van 1 september 1969 tot 1 september 2004
 • wetenschappelijk hoofdmedewerker cultuurfilosofie, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1972 tot 1984
 • bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte, Technische Hogeschool (later Technische Universiteit) te Delft, van 1 september 1974 tot 1 januari 2004 (vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 september 1983 tot 7 juni 2011
 • fractievoorzitter RPF, Eerste Kamer der Staten-Generaal (eenmansfractie), van 13 september 1983 tot 8 juni 1999
 • fractievoorzitter RPF/GPV, Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 27 maart 2001
 • bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte, Landbouwhogeschool te Wageningen (thans Wageningen Universiteit), van 1 september 1986 tot 1 september 2007
 • fractievoorzitter ChristenUnie, Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 27 maart 2001 tot 7 juni 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • bestuurslid Pro Rege Studiefonds
 • voorzitter Adviesraad Instituut voor Cultuurethiek

vorige (2/9)
 • informateur collegevorming gemeente Bunschoten, maart 2010
 • voorzitter Pro Rege Studiefonds

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 27 maart 2001 tot 7 juni 2011
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 2007 tot 7 juni 2011

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid CSR (Civitas Studiosorum Reformatorum) Delft, vanaf 1994

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde op 20 februari 1990 minister-president Lubbers over de staatsrechtelijke taak en plaats van de Eerste Kamer
 • Interpelleerde op 15 juni 1999 minister-president Kok over de rol van de Eerste Kamer bij de kabinetscrisis
 • Nam in januari 2011 het initiatief tot het instellen van een parlementair onderzoek door de Eerste Kamer naar de gevolgen van privatiseringen en verzelfstandiging van overheidsbedrijven. Een speciaal ingestelde Kamercommissie adviseerde in maart positief over dit voorstel, dat in september 2011 werd aangenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Laurens Berentsen, "'Er zitten nogal wat angsthazen in de politiek die ontwijkend gedrag vertonen'", Het Financieele Dagblad, 14 mei 2011
 • R. van Mulligen, "Alleen god kan ons nog redden. Egbert Schuurman: tegendraads christen in een seculier land" (2017)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.