Prof.Dr.Ir. E. (Egbert) Schuurman

foto Prof.Dr.Ir. E. (Egbert) Schuurman
bron: Hans Kouwenhoven
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vriendelijke senator van gereformeerden huize met een grote staat van dienst. Zat achtentwintig jaar in de Eerste Kamer, eerst als eenmansfactie (RPF) en later in gezamenlijkheid van RPF en GPV i en als voorzitter van de ChristenUnie-fractie. Verwierf gezag als verdediger van de positie van de Eerste Kamer, waarbij hij in 1990 zelfs premier Lubbers i interpelleerde. In zijn werkzame leven opereerde hij op het scheidsvlak van wetenschap en wijsbegeerte; hij was bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte in Delft, Eindhoven en Wageningen. Als voorzitter van de Kamercommissie voor Landbouw initieerde hij een debat over genetische modificatie en later gaf hij de aanzet voor een parlementair onderzoek naar privatiseringen.

RPF, ChristenUnie
in de periode 1983-2011: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Voornaam (roepnaam)

Egbert (Egbert)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nieuw Buinen (gem. Borger, Dr.), 23 juli 1937

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf januari 2000

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • fractie-GPV/RPF, van 8 juni 1999 tot 27 maart 2001
 • fractie-ChristenUnie, van 27 maart 2001 tot 10 juni 2003

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte, Technische Hogeschool (later Technische Universiteit) te Delft, van 1 september 1974 tot 1 januari 2004 (vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 september 1983 tot 7 juni 2011
 • fractievoorzitter RPF, Eerste Kamer der Staten-Generaal (eenmansfractie), van 13 september 1983 tot 8 juni 1999
 • fractievoorzitter RPF/GPV, Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 27 maart 2001
 • bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte, Landbouwhogeschool te Wageningen (thans Wageningen Universiteit), van 1 september 1986 tot 1 september 2007
 • fractievoorzitter ChristenUnie, Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 27 maart 2001 tot 7 juni 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • bestuurslid Pro Rege Studiefonds
 • voorzitter Adviesraad Instituut voor Cultuurethiek

vorige (2/9)
 • informateur collegevorming gemeente Bunschoten, maart 2010
 • voorzitter Pro Rege Studiefonds

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 15 juni 1999 tot 12 juni 2007
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 2007 tot 7 juni 2011

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid CSR (Civitas Studiosorum Reformatorum) Delft, vanaf 1994

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Interpelleerde op 15 juni 1999 minister-president Kok over de rol van de Eerste Kamer bij de kabinetscrisis
 • Nam in januari 2011 het initiatief tot het instellen van een parlementair onderzoek door de Eerste Kamer naar de gevolgen van privatiseringen en verzelfstandiging van overheidsbedrijven. Een speciaal ingestelde Kamercommissie adviseerde in maart positief over dit voorstel, dat in september 2011 werd aangenomen.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.