35595 NL - wetsvoorstel
Wijziging Verzamelwet Brexit ivm aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10 oktober 2020 ingediend door de minister van Buitenlandse Zaken, Blok i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om ter voorbereiding op het einde van de overgangsperiode rond de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie de wettelijke voorziening ten behoeve van overgangssituaties in de Verzamelwet Brexit toepasselijk te laten zijn in het tijdvak ten vervolge op deze overgangsperiode en om enkele wijzigingen door te voeren in een aantal wetten.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Verzamelwet Brexit in verband met aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden alsmede wijziging van enkele andere wetten in verband met de Brexit

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een amendement ingediend.

3.

Documenten

(19 stuks)

2 9 oktober 2020, koninklijke boodschap, nr. 1     KST355951
Koninklijke boodschap
 
2 9 oktober 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST355952
Voorstel van wet
 
2 9 oktober 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST355953
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.