EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

Deze parlementaire commissie i controleert de begroting van de Europese Unie en de financiële verantwoording van de Europese Unie en haar instellingen.

De commissie telt 30 leden. De belangrijkste taak van deze commissieleden is het controleren of de begrotingsmiddelen correct en voor de beoogde doelen worden gebruikt. De commissie begrotingscontrole wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de Europese Rekenkamer.

1.

Werkzaamheden

De Commissie Begrotingscontrole is bevoegd voor de controle op de uitvoering van de begroting van de Europese Unie en van het Europees Ontwikkelingsfonds. Daarnaast is deze commissie ook verantwoordelijk voor de behandeling van gevallen van fraude en onregelmatigheden bij de uitvoering van de begroting van de Unie. Het Financieel Reglement, voor zover het gaat om vraagstukken betreffende begrotingsuitvoering, -beheer en -controle, valt ook onder de verantwoordelijkheid van de Commissie Begrotingscontrole.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Fotonaamfractie
3424th ECOFIN Council (Budget) Monika Hohlmeier iEVP

Ondervoorzitter(s)

Lid/leden

Plaatsvervanger(s)

3.

Meer informatie