EP stemt over in derde landen geproduceerd zaaizaad

woensdag 17 november 2004, Joseph DAUL

Joseph DAUL (EVP-ED, FR)

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG en 2002/57/EG met betrekking tot onderzoeken onder officieel toezicht en de gelijkwaardigheid van in derde landen geproduceerd zaaizaad

Doc.: A6-0007/2004

Procedure : Wetgevende raadpleging

Debat : geen

Stemming : 17 november 2004

Verslag aangenomen (559-15-4)