EP wenst deelname EU aan internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten

dinsdag 10 mei 2005, Joseph DAUL

Joseph DAUL (EVP-ED, FR)

Verslag over het voorstel voor een besluit tot goedkeuring van de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten, zoals herzien te Genève op 19 maart 1991

Doc.: A6-0052/2005

Procedure : Wetgevende raadpleging

Debat : geen (vereenvoudigde procedure)

Stemming : 10 mei 2005

Verslag aangenomen (568-17-8)