Directoraat-generaal Begroting (BUDG) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 20 oktober 2020
kalender

Directoraat-generaal Begroting (BUDG)

Het is de taak van dit directoraat-generaal i om ervoor te zorgen dat de EU zich aan de begroting houdt. Dit doet het DG door ervoor te zorgen dat de inkomsten daadwerkelijk binnenkomen, dat de uitgaven netjes binnen de afspraken blijven, en door regels op te stellen voor de manier waarop de EU met haar geld omgaat. Het directoraat-generaal helpt ook met het opstellen van de nieuwe jaarbegrotingen van de EU.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Begroting en administratie i.

De werkzaamheden omvatten onder meer:

  • regels opstellen voor het vaststellen, uitvoeren en controleren van de begroting.
  • controle op de uitgaven en het opstellen van de jaarrekening
  • uitvoeren van betalingen van de EU
  • adviseren en verbeteren van de het financieel beheer binnen de Europese Commissie i
  • voorbereiden en begeleiden van de begrotingsvoorstellen
  • verdeling van middelen over de verschillende directoraten-generaal i
  • Zorgen dat de middelen aanwezig zijn die nodig zijn om Europees beleid uit te voeren, op basis van effectieve en betrouwbare financiële planning
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 2620 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
09.10.2020  DRAFT AMENDING BUDGET No 9 TO THE GENERAL BUDGET 2020 Accompanying the proposal to mobilise the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Croatia and ...
com(2020)961
 
09.10.2020  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de betaling van ...
Besluit com(2020)960
 
09.10.2020  DRAFT AMENDING BUDGET N°10 TO THE GENERAL BUDGET 2020 Increase of payment appropriations in line with updated forecasts of expenditure and other adjustments to ...
com(2020)962
 
28.08.2020  Wijziging begroting 2020 nr. 8: verhoging betalingskredieten om de COVID-19-vaccinstrategie te financieren en voor het Investeringsinitiatief Coronavirusrespons Plus.
com(2020)900
 
18.08.2020  Beheer van het garantiefonds van het Europees fonds voor strategische investeringen in 2019.
Verslag com(2020)385
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 226 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
03.06.2020  Gewijzigde begroting nr. 5 bij de begroting 2020 Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije i.k.v. de Syriëcrisis.
com(2020)421
 
03.06.2020  Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 om humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije voort te zetten.
Besluit com(2020)422
 
30.04.2020  Gewijzigde begroting nr. 4 2020 bij het voorstel voor beschikbaarstelling van middelen uit het EU Solidariteitsfonds voor bijstand aan Portugal, Spanje, Italië en ...
com(2020)190
 
30.04.2020  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk.
Besluit com(2020)200
 
15.04.2020  Gewijzigde begroting nr. 3 bij de begroting 2020 om het overschot van het begrotingsjaar 2019 erin op te nemen.
com(2020)180
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 284 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
17.10.2016  Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017.
Besluit com(2016)678
 
19.10.2015  Gewijzigde begroting nr. 8 bij de begroting 2015 eigen middelen Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.
Besluit com(2015)545
 
14.10.2015  Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda.
Besluit com(2015)514
 
30.09.2015  Gewijzigde begroting nr. 7 bij de begroting 2015 Aanpak van de vluchtelingencrisis: onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda.
Besluit com(2015)485
 
15.07.2015  Ontwerp gewijzigde begroting nr. 6 - trustfondsen van de unie voor externe acties bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische ...
Besluit com(2015)351