Koninklijke boodschap - Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35976 - Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap
Document date 23-11-2021
Publication date 23-11-2021
Nummer KST359761
Reference 35976, nr. 1
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021-2022

35 976

Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 's-Gravenhage, 22 november 2021    Willem-Alexander

kst-35976-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 976, nr. 1


 
 
 

3.

More information

 

4.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.