35976 NL - wetsvoorstel
Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 november 2021 ingediend door de minister van Economische Zaken en Klimaat, Blok i.

 

In dit wetsvoorstel wordt het Nationaal Groeifonds als een apart begrotingsfonds ingesteld volgens artikel 2.11 van de Comptabiliteitswet 2016 (Wet Nationaal Groeifonds) in plaats van een niet-departementale begroting. Met het Nationaal Groeifonds wordt de komende 5 jaar € 20 miljard uitgetrokken voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op drie terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei: kennisontwikkeling; onderzoek, ontwikkeling en innovatie, en infrastructuur.

1.

Volledige titel

Tijdelijke regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en zes amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(82 stuks)

2 23 november 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST359761
Koninklijke boodschap - Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)
 
2 23 november 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST359762
Voorstel van wet - Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)
 
2 23 november 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST359763
Memorie van toelichting - Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. If you are a registered user you can login. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.