Parliament declares the European Union an ‘‘LGBTIQ Freedom Zone’’

Source: European Parliament (EP) i, published on Thursday, March 11 2021.

Het Europees Parlement i heeft de gehele EU i uitgeroepen tot vrijheidszone voor de LHBTIQ-gemeenschap.

Het instellen van de zone is een antwoord op het terugschroeven van homorechten in Polen en Hongarije. In deze landen hebben lokale overheden eigen zones ingericht die ‘vrij zijn van de LHBTIQ-ideologie’ of hebben ze andere maatregelen genomen tegen mensen die behoren tot de regenbooggemeenschap. De resolutie werd aangenomen met 492 stemmen voor, 141 tegen en 46 onthoudingen.

In Polen hebben meer dan honderd gemeenten, regio’s en provincies maatregelen genomen tegen deze groep burgers. Het gaat vooral om moties die regelen dat deze gebieden zones worden die ‘vrij zijn van de LHBTIQ-ideologie’. Deze lokale overheden moeten dus ophouden met het aanmoedigen van tolerantie tegenover LHBTIQ’ers. Tevens wordt hun financiële steun aan organisaties die non-discriminatie en gelijkheid steunen stopgezet

Toegenomen discriminatie en aanvallen tegen LGBTIQ’ers in Polen

Volgens de Europarlementariërs zijn deze maatregelen onderdeel van een breder Pools scala om LHBTIQ-personen tegen te werken. Steeds vaker worden deze burgers het slachtoffer discriminatie en aanvallen. Zo neemt het haatzaaien door autoriteiten en volksvertegenwoordigers tegen de regenbooggemeenschap toe. Onder meer de huidige Poolse president laat zich laatdunkend tegenover LHBTIQ’ers uit. Het Parlement wijst erop dat LHBTIQ-activisten worden opgepakt en Pride-marsen worden aangevallen of afgebroken..

Ook moet de Europese Commissie i meer werk maken van het beschermen van deze burgers, aldus de parlementariërs. Diverse middelen kunnen worden ingezet, dus ook inbreukprocedures en artikel 7 van het EU-verdrag. De onlangs aangenomen verordening die de EU-begroting beschermt, kan ook gebruikt worden.

Verslechterende situatie in Hongarije

Niet alleen in Polen, maar ook in Hongarije nemen de autoriteiten maatregelen tegen LHBTIQ-mensen. In november 2020 nam de Hongaarse plaats Nagykáta een resolutie aan die ‘verspreiding en promotie van LHBTIQ-propaganda’ verbiedt. Het Hongaarse parlement paste niet veel later de grondwet aan om de rechten van deze burgers in te krimpen. Zo houdt Hongarije geen rekening meer met het bestaan van transgenders en interseksuelen, en ook wordt hun recht op een familieleven ingeperkt

LHBTIQ-personen moeten overal in de EU dezelfde rechten hebben om in vrijheid te leven en om hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit te kunnen tonen in het openbaar, aldus het Parlement. Dat moeten ze kunnen doen zonder angst voor intolerantie, discriminatie of vervolging. Autoriteiten op alle niveaus in de hele EU moeten gelijkheid en grondrechten beschermen en promoten, waaronder die van LHBTIQ-personen, zo stellen de Europarlementariërs tot slot.