Eurocommissaris voor Gelijkheid

Deze functie wordt sinds december 2019 vervuld door Helena Dalli i. Deze functie is nieuw in de Commissie-Von der Leyen i en neemt een deel van de taken van de Eurocommissaris voor Justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid i uit de Commissie-Juncker i over.

1.

Commissie-Von der Leyen

De Eurocommissaris i voor Gelijkheid valt in Commissie-Von der Leyen i onder het team van de Eurocommissaris voor Waarden en Transparantie i. Samen met de Eurocommissaris van Internationale Partnerschappen i zal zij werken aan de empowerment van vrouwen en meisjes. Het directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST) i en het directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL) i ondersteunen de Eurocommissaris in haar werkzaamheden.

2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris richt zich op inclusiviteit en gelijkheid op alle fronten ongeacht geslacht, ras, etnische afkomst, leeftijd, handicap, seksuele oriëntatie of religie. Hierin heeft zij onder meer als taak:

  • het voorstellen van nieuwe antidiscriminatiewetgeving
  • het implementeren van de VN-conventie inzake rechten van personen met een handicap
  • het ontwikkelen van een Europese genderstrategie waarbij gebieden waarin vrouwen nog steeds worden geconfronteerd met extra barrières worden opgenomen
  • het introduceren van een voorstel van loontransparantie
  • ervoor zorgen dat de voorstellen voor de Vrouwen in Raden van Bestuur-Richtlijn, en de Werk-Privébalans-Richtlijn worden geïmplementeerd
  • het bestrijden van gendergerelateerd geweld en het ondersteunen van slachtoffers
  • zorgen voor de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul
  • het werken aan de empowerment van vrouwen en meisjes

3.

Gerelateerde Diensten