Koopman (DG Begroting): "Nederland kan verzet bij meerjarenbegroting beter opgeven"

Thursday, February 13 2020, 14:40

DEN HAAG (PDC i) - Het is onverstandig dat Nederland zich zo zuinig opstelt in de onderhandelingen over de meerjarenbegroting van de Europese Unie. Dat zegt Gert Jan Koopman, directeur-generaal begroting i van de EU, in de podcast Betrouwbare Bronnen. Hij stelt dat Nederland zoveel profiteert van de interne markt i, dat verzet eigenlijk zinloos is.

De onderhandelingen over dit nieuwe MFK i verlopen moeizaam. Nederland maakt onderdeel uit van de zogenaamde 'vrekkige vijf', samen met Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Duitsland. Zij willen slechts een minimale verhoging van het EU-budget. Volgens Koopman bevat de conceptbegroting echter verschillende prioriteiten van Nederland, waardoor er juist belang is bij een verhoogd budget. Er gaat namelijk meer geld naar onderzoek, innovatie en de bescherming van geopolitieke belangen, en minder naar landbouw en cohesiefondsen.

Op 20 februari aanstaande vindt er een belangrijke EU-Top i plaats waar de regeringsleiders opnieuw zullen onderhandelen over het MFK. Ter voorbereiding daarop zal premier Rutte vrijdag afreizen naar Parijs voor overleg met zijn collega president Macron, die juist voor een ruimere EU-begroting is.

Bron: Betrouwbare Bronnen