De rol van Europese parlementaire delegaties

Source: European Parliament (EP) i, published on Tuesday, April 3 2012, 12:38.

Enkele Europarlementariërs i reizen deze week (2 tot 6 april) naar Montenegro en IJsland om er met de lokale parlementsleden te spreken over het vooruitzicht van EU lidmaatschap. De delegatie voor de Euronest bijeenkomst is in Bakoe, Azerbeidzjan, om de verdere integratie tussen de EU en haar Oost-Europese partners te bespreken. Deze bijeenkomsten maken deel uit van het Europees buitenlandbeleid, maar wat zijn delegaties nu eigenlijk en hoe gaan ze te werk?

Waarom bestaan ze?

Parlementaire delegaties zijn net als Parlementaire commissies samengesteld uit parlementariërs die een specifieke opdracht hebben. In dit geval bestaat hun taak er uit om contacten te onderhouden met de nationale parlementsleden uit staten buiten de EU. In tegenstelling tot commissies bereiden ze geen resoluties voor die tijdens de plenaire zitting besproken worden. Hun rol gaat vooral over het uitwisselen van informatie en het opbouwen van internationale relaties. Ze versterken de contacten met traditionele partnerstaten van de EU en dragen de Europese waarden uit zoals respect voor mensenrechten, vrijheid en democratie.

Wat doen ze?

Elke delegatie houdt elk jaar gewoonlijk een interparlementaire bijeenkomst met hun equivalenten uit landen buiten de EU of vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De delegaties werken nauw samen met de Parlementaire commissies voor buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking en internationale handel. Ze raadplegen de voorzitters van deze commissies voor elke interparlementaire bijeenkomst en dienen erna bij hen een rapport in. De delegatievoorzitters komen samen in de Conferentie van Delegatievoorzitters om de lopende zaken te bespreken.

Welke leden?

In totaal zijn er 41 delegaties en de grootte van elke delegatie varieert tussen 12 tot 70 leden. Het systeem is hetzelfde als voor de commissies: Europarlementariërs zijn gebruikelijk een voltijds lid van een of meer delegaties en een vervangend lid in andere. Er wordt steeds rekening mee gehouden dat alle lidstaten en politieke groepen evenwichtig vertegenwoordigd zijn in de delegaties. Elke delegatie heeft een voorzitter en in de meeste gevallen ook twee ondervoorzitters.