33801 NL - wetsvoorstel
Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 november 2013 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat maatregelen noodzakelijk zijn om sociale zekerheidsuitkeringen in stand en toegankelijk te houden, extra ondersteuning te bieden aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, ernstige misdragingen jegens uitvoerders van de sociale zekerheidswetten tegen te gaan en de bijstand meer activerend te maken.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en 27 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties en in de Eerste Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(120 stuks)

2 11 november 2013, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 11 november 2013, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 12 november 2013, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 21 november 2013, koninklijke boodschap, nr. 1     KST338011
Koninklijke boodschap
 
2 21 november 2013, voorstel van wet, nr. 2     KST338012
Voorstel van wet
 
2 21 november 2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST338013
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.