Brief van de minister van J&V betreffende de Toezegging over het toezicht door de Inspectie van Justitie en Veiligheid

dinsdag 14 mei 2024

Bij wetsvoorstel 35958 - Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid is een brief ondergebracht.

Bijlage