Amendement ingediend op wetsvoorstel 36280 - Uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten

dinsdag 14 mei 2024

Bij wetsvoorstel 36280 - Uitbreiding strafbaarheid schadetoebrengende acties voor een buitenlandse mogendheid (uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten) is een amendement ondergebracht.