Douane moet gegevens kunnen delen in strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Met dank overgenomen van A. (Aukje) de Vries i, gepubliceerd op donderdag 28 maart 2024, column.

Staatssecretaris De Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) wil dat de Douane vaker gegevens kan gaan delen met de politie, de Marechaussee, de FIOD en de FIU. Dit is van belang in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit en andere illegale activiteiten.

Door gegevens te delen en te combineren kunnen de diensten vroegtijdig strafbare feiten opsporen. De staatssecretaris wil de gegevensdeling mogelijk maken met een wetsvoorstel, dat in internetconsultatie gaat. Daarna zal het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden gezonden.

Staatssecretaris De Vries: “Criminelen die drugs smokkelen, hebben onbeperkte middelen voor hun illegale activiteiten. Zij trekken zich niks aan van grenzen en regels. Wij moeten daarom zorgen dat de mensen die ons land veilig houden hun werk zo effectief mogelijk kunnen doen. Deze wet helpt daarbij. Als douaniers bijvoorbeeld informatie over drugssmokkel delen met de politie, kan de politie een drugslab eerder in beeld krijgen. Zo worden de buurten in onze steden en dorpen veiliger.”

Strafbare feiten eerder opsporen

De Douane kan relevante gegevens hebben waarmee een strafbaar feit is op te sporen. Dan gaat het bijvoorbeeld om drugshandel, omvangrijke milieudelicten, wapenhandel en ernstige fraude. Op dit moment is het zo dat de Douane deze gegevens alleen met andere instanties kan delen als er een concreet vermoeden van een strafbaar feit bestaat. Om ondermijnende criminaliteit eerder op het spoor te komen, is het belangrijk dat de Douane ook zonder dit vermoeden al gegevens kan delen met andere diensten.

Het delen van gegevens kan gaan om grotere hoeveelheden informatie of om informatie over individuele gevallen. De politie kan bijvoorbeeld douanegegevens gebruiken om inzicht te krijgen in welke bedrijven een bepaald soort grondstof van drugs hebben geïmporteerd om zo mogelijke producenten van synthetische drugs in beeld te krijgen. En daar waar het gaat om individuele gevallen, kan de politie bijvoorbeeld bij de Douane informatie opvragen over een voertuig dat al langer stilstaat op een haventerrein.

Zorgvuldige omgang met gegevens

Douaniers zullen de andere diensten gaan helpen bij het interpreteren van de gegevens als dat nodig is. Vanzelfsprekend waarborgt het wetsvoorstel dat de gegevens zorgvuldig worden behandeld. De Douane verstrekt niet meer informatie dan noodzakelijk. De gegevens moeten worden geanonimiseerd als de persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn om criminaliteit tegen te gaan.