Partij voor de Dieren verbijsterd over uitholling Wet dieren

Met dank overgenomen van Partij voor de Dieren (PvdD) i, gepubliceerd op vrijdag 1 maart 2024.

1 maart 2024

De Partij voor de Dieren is verbijsterd over de brief van landbouwminister Adema waarin de aangescherpte Wet dieren volledig wordt uitgehold. In 2021 nam het parlement een wetswijziging van de Partij voor de Dieren aan die het leven van dieren in de veehouderij echt zou verbeteren. Adema draait deze wetswijziging helemaal terug. Terwijl juist de meer dan 20 jaar oude kabinetsbelofte eindelijk in de wet is opgenomen dat de natuurlijke behoeften van dieren centraal zouden staan in de intensieve veehouderij.

Geen dieren meer in krappe kooien of tussen stangen, geen eenden in stallen zonder zwemwater en voor kippen geldt: niet meer met 21 soortgenoten op 1 vierkante meter gepropt. Lichaamsdelen zouden niet meer mogen worden afgeknipt, afgebrand of gevijld om maar zoveel mogelijk dieren in een stal te kunnen houden. Adema veegt deze wetsbepaling nu van tafel en stelt een totaal lege aanpak ervoor in de plaats. Hij oppert geen concrete maatregelen om het leven van dieren in de intensieve veehouderij daadwerkelijk te verbeteren, maar komt met een nieuw lijstje waterige beloftes.

Esther Ouwehand: “Dit kan echt niet. Dieren zijn geen dingen. Zij moeten niet aangepast worden aan stalsystemen, maar andersom. De politiek en samenleving willen allemaal af van dierenleed. Wij pasten drie jaar geleden de wet aan en zowel Tweede als Eerste Kamer steunden dit.

Maar minister Adema sloopte deze aanpassing uit de wet en zou met een beter voorstel komen. En waar komt hij mee? Voorstellen die zelfs met het grootste voorstellingsvermogen geen verbetering kunnen worden genoemd. Geen glashard verbod op alle verminkingen zoals de Kamer heeft geëist, maar pijnstilling bij een verminking zoals het onthoornen van kalfjes. Nog altijd geen enkel zicht op een daadwerkelijk einde aan het afbranden van varkensstaartjes. 19 kippen op één vierkante meter proppen. Schoon water en voldoende voer voor koeien pas per 2026.

Dit heeft niets te maken met dierwaardigheid. En komt niet in de buurt van wat wetenschappers zeggen dat dieren nodig hebben. Dit is beschamend. Adema maakt in de brief volstrekt helder waarom er in de afgelopen decennia nooit iets terecht is gekomen van de mooie kabinetsbeloftes: de economische belangen van de agro-industrie worden altijd boven die van dieren gesteld. Adema beledigt met deze brief zowel de dieren als de democratie.”

Momenteel worden dieren nog op grote schaal aangepast aan het systeem waarin ze moeten leven. Er gebeuren de meest vreselijk dingen: bij biggetjes worden de staartjes afgeknipt, bij kalfjes worden de hoorns verwijderd, bij kippen worden de snaveltjes ingekort en konijnen worden nog in kooitjes van draadstaal gehouden waarin ze geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Dit moet echt afgelopen zijn. De Tweede en Eerste Kamer gingen drie jaar geleden akkoord met een aanscherping van de wet zodat zulke verminkingen bij dieren afgelopen zouden zijn.

De Partij voor de Dieren diende deze wetswijziging in kreeg ruime steun in beide Kamers. Ouwehand: “Dat de minister deze wetswijziging naast zich neerlegt, is al discutabel. Maar dat zijn eigen voorstellen om onze wetswijziging te vervangen door betere plannen, blijkt een loze belofte. Hij gooit onze wetswijziging gewoon in de prullenmand en stelt er verslechteringen voor in de plaats. De Tweede en Eerste Kamer hebben een hele duidelijke opdracht gegeven: geen dierenleed meer in de veehouderij. Dieren verdienen een goede en respectvolle behandeling. Zij krijgen van Adema nu de deksel op de neus.”

Op maandag 4 maart debatteert de Tweede Kamer over de Wet dieren. Ouwehand: “Adema kan zijn borst natmaken voor dit debat. Wij houden vast aan de wettelijke bescherming van dieren in de intensieve veehouderij. Adema schrapt de wettelijke bescherming en zet er een lege huls voor in de plaats. Het wettelijke doel om dieren niet langer te laten lijden in de veehouderij is uit de wet gehaald. En in plaats daarvan hebben we een aantal hele slechte voorstellen waarvan het onduidelijk is of deze wettelijk zullen worden geborgd. Wat de minister voorstelt in zijn Kamerbrief gaat de dieren niet helpen. Zij trekken - zoals altijd - aan het kortste eind. Daar is de Wet dieren niet voor bedoeld. De wet is bedoeld om dieren te beschermen en gewoon dier te laten zijn. Niets meer, niets minder. Dat de minister hier geen werk van lijkt te willen maken, is niet alleen een schoffering voor die arme dieren, maar ook van de Tweede en Eerste Kamer. De Partij voor de Dieren zal alle zeilen bijzetten om de Wet Dieren te laten doen waar het voor bedoeld is: dieren beschermen.”