Natuur­her­stelwet is een feit!

Met dank overgenomen van Partij voor de Dieren (PvdD) i, gepubliceerd op dinsdag 27 februari 2024.

27 februari 2024

Het Europees Parlement heeft dinsdag in meerderheid - 329 stemmen vóór en 275 tegen - gestemd voor de invoering van de Europese Natuurherstelwet. De Natuurherstelwet is daarmee een feit. “Een overwinning voor onze kwetsbare natuur,” zegt Europarlementariër Anja Hazekamp in reactie op de stemming. “De krappe meerderheid voor de Natuurherstelwet laat zien dat elk groene stem van wereldbelang is om dieren, natuur en milieu te verdedigen. Dat is keihard nodig in tijden dat commerciële belangen en conservatieve krachten steeds meer de overhand krijgen in de Europese politiek.”

“De Natuurherstelwet komt geen dag te vroeg. Ruim 80 procent van de natuur in Europa is in slechte staat. We moeten meer doen om de natuur te beschermen en te herstellen om een leefbare toekomst veilig te stellen. Het is cruciaal dat deze wet is aangenomen,” aldus Hazekamp.

De Natuurherstelwet komt ten goede aan onmisbare ecosystemen die op dit moment in slechte staat verkeren. Daaronder bossen, stadsnatuur, oceanen, duingebieden en veen- en moerasgebieden. EU-landen moeten geleidelijk maatregelen nemen om natuur die in slechte staat verkeert te laten herstellen. Ook zou de Natuurherstelwet het nettoverlies van natuur in steden vanaf 2030 moeten stoppen.

De definitieve wettekst bevat een aantal uitzonderingen die alsnog nadelig voor de natuur kunnen uitpakken. “We zullen erop toezien dat de uitzonderingen in de wet niet de regel worden en blijven knokken voor herstel en bescherming van de natuur, die we zo hard nodig hebben,” aldus Hazekamp.