'Onbe­staanbaar dat export van proefapen met tuber­culose is verzwegen'

Met dank overgenomen van Partij voor de Dieren (PvdD) i, gepubliceerd op donderdag 22 februari 2024.

22 februari 2024

De Partij voor de Dieren is geschokt dat apen besmet met tuberculose zijn verhandeld vanuit Nederland naar proefdiercentra in Europa en eist opheldering van de minister. Tuberculose is een zoönose, een ziekte die van dier op mens kan overspringen, en dus een groot gevaar voor de volksgezondheid. "Het is onbestaanbaar dat de Tweede Kamer niet is geïnformeerd dat tuberculose rondging bij een Nederlandse apenhandelaar. Dit is bovendien het zoveelste bewijs dat we moeten stoppen met het verslepen van dieren over de hele wereld", reageert PvdD-Kamerlid Ines Kostić.

Nederland importeert en exporteert een zoönose

Begin mei 2023 werd het Spaanse ministerie van Landbouw door het Nederlandse ministerie ingelicht van een besmetting met tuberculose bij een Java-aap in Nederland. Deze apen komen oorspronkelijk uit Vietnam en zijn ingekocht en doorverkocht door een Nederlandse apenhandelaar. Een aantal van deze apen zijn naar proefdiercentra in verschillende Europese landen getransporteerd, waaronder Spanje. In Spanje zijn de apen ook positief getest op tuberculose en daar gedood. Dit is door de Spaanse autoriteiten naar buiten gebracht.

De Partij voor de Dieren roept de minister nu op ter verantwoording over het stilhouden van deze informatie voor de Tweede Kamer en eist dat de apenhandelaar in kwestie zo snel mogelijk de deuren sluit. Ines Kostić: "We gaan Kamervragen stellen. Niet alleen zijn dierproeven meestal overbodig en onzinnig, maar de Tweede Kamer is het er ook nog eens al lang en breed over eens dat we snel moeten stoppen met proeven op apen. Het slaat dan ook nergens op dat de apenhandel onverminderd doorgaat. De Partij voor de Dieren blijft zich natuurlijk inzetten voor een einde aan alle dierproeven."