COM(2024)41 EU - Verslag
Verslag over het EU-mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten uit hoofde van artikel 10 van Verordening 332/2002

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Verslag over het EU-mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten uit hoofde van artikel 10 van Verordening (EG) nr. 332/2002 van de Raad

officiële Engelstalige titel

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Report on the European Union's facility providing medium-term financial assistance for Member States' balances of payments pursuant to Article 10 of Council Regulation (EC) No 332/2002
 
Rechtsinstrument Verslag
COM-nummer i COM(2024)41
Celex-nummer i 52024DC0041

2.

Key dates

Document 29-01-2024
Online publicatie 30-01-2024

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.