Nieuwe Kamerleden beëdigd!

Met dank overgenomen van BoerBurgerBeweging (BBB) i, Tweede Kamerfractie BoerBurgerBeweging (BBB) i, gepubliceerd op woensdag 6 december 2023.

Gepubliceerd op: 06-12-2023

Vandaag zijn onze Kamerleden officieel beëdigd! Caroline, Mona, Gijs, Henk, Lilian, Cor en Claudia kunnen zich vanaf vandaag Tweede Kamerlid noemen. Dat we slechts vier jaar na onze oprichting al met 7 Kamerleden sterk staan, overstijgt al onze verwachtingen. Dit is een duidelijk signaal dat Nederland klaar is voor verandering.

De porfefeuilleverdeling gaat er als volgt uit zien:

Caroline van der Plas, fractievoorzitter

 • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mona Keijzer, vice-fractievoorzitter

 • Binnenlandse Zaken
 • Digitale Zaken
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Media (OCW)
 • Asiel en Migratie (J&V)

Gijs Tuinman

 • Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Buitenlandse Zaken
 • Defensie
 • Koninkrijksrelaties
 • EU-zaken

Henk Vermeer

 • Economische Zaken
 • Financiën

Lilian Helder

 • Justitie en Veiligheid

Cor Pierik

 • Water en Bodem (I&W)
 • Klimaat (EZK)
 • Ruimtelijke Ordening/Woningbouw (BiZa)

Claudia van Zanten

 • Infrastructuur en Waterstaat
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deel dit artikel