Meer gedupeerde ouders in het buitenland komen in aanmerking voor ondersteuning

Met dank overgenomen van A. (Aukje) de Vries i, gepubliceerd op donderdag 16 november 2023, column.

Het kabinet wil meer ouders die vanwege de toeslagenaffaire zijn vertrokken naar het buitenland helpen. Daarom wordt de regeling nu aangepast waardoor meer ouders hulp kunnen krijgen om hun leven weer op de rit te krijgen.

Een deel van de gedupeerde ouders is vanwege de problemen met de kinderopvangtoeslag naar het buitenland vertrokken. Zij krijgen een bedrag van € 30.000 en krijgen hulp bij het aanpakken van hun schulden. Ook kunnen zij gebruik maken van brede ondersteuning en kunnen zij ondersteuning krijgen bij terugkeer naar Nederland. Ouders die al voor 7 juli 2020 naar het buitenland vertrokken komen op dit moment in aanmerking voor deze regeling. De afgelopen tijd kwamen er regelmatig signalen dat er gezinnen zijn die geen gebruik kunnen maken van de beschikbare ondersteuning, terwijl de problemen met de kinderopvangtoeslag wel reden waren voor hun vertrek naar het buitenland. Het gaat dan om gezinnen die na 7 juli 2020 naar het buitenland zijn verhuisd. Ook voor deze groep ouders wil het kabinet alsnog brede ondersteuning in het buitenland mogelijk maken. Het kabinet past daarom de datum aan, zodat alle ouders die voor 31 december 2021 naar het buitenland zijn verhuisd kunnen rekenen op financieel herstel en ondersteuning. Het wetsvoorstel daarvoor wordt aan de Kamer gestuurd.

Ondersteuning voor ouders in het buitenland

Voor de ondersteuning van ouders die vertrokken zijn naar het buitenland is sinds vorig jaar het ondersteuningsteam ouders in het buitenland actief. Op dit moment zijn er 950 ouders in het buitenland erkend als gedupeerde. Het ondersteuningsteam helpt nu 678 ouders uit 30 verschillende landen. Het ondersteuningsteam kijkt hoe zij gezinnen kunnen helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Dan gaat het om maatwerk want in elk gezin spelen andere dingen. Zo helpen zij ouders bij het indienen van schuldenlijsten bij SBN, bij het vinden van de weg richting lokale voorzieningen of bij hulp bij het vinden van de juiste gezondheidszorg. Ook kunnen ouders worden geholpen met het voorbereiden van terugkeer naar Nederland als ze dat willen. Het ondersteuningsteam maakt samen met de ouders een plan van aanpak om de terugkeer naar Nederland zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo’n 75 gezinnen zijn inmiddels met hulp van het ondersteuningsteam terug gekeerd naar Nederland.

Documenten