Verslag van een wetgevingsoverleg Tweede Kamer uitgebracht over wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

dinsdag 31 oktober 2023

Bij wetsvoorstel 36393 - Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang is een verslag van een wetgevingsoverleg ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)