Oud-senator Cobi Schoondergang-Horikx (GroenLinks) overleden

donderdag 19 oktober 2023, 13:42

DEN HAAG (PDC i) - Oud-senator Cobi Schoondergang-Horikx i (GroenLinks i) is op 26 september jl. overleden. Schoondergang-Horikx was van 1995 tot 2003 lid van de Eerste Kamer, waar ze zich voornamelijk bezig hield met economische zaken en onderwijs. Ze stemde een aantal keer tegen de lijn van haar fractie in.

Ze was voor haar termijnen als senator politiek actief, onder andere als lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Na haar vertrek was ze actief voor diverse maatschappelijke organisaties. Cobi Schoondergang-Horikx is negentig geworden. Zij zal later, op een nog te bepalen moment, herdacht worden in de Eerste Kamer.

Bron: Eerste Kamer