Kom met poliklinieken voor long-covid patiënten

Met dank overgenomen van N. (Nico) Drost i, gepubliceerd op woensdag 4 oktober 2023, 18:20.

Er moeten poliklinieken komen voor long-covid patiënten. Dat voorstel doet Nico Drost, Kamerlid voor de ChristenUnie, vanavond tijdens het debat over long-covid. “We moeten oog hebben voor elkaar en zeker voor deze groep die al jarenlang in stilte lijdt en zich (vaak) niet gezien voelt in de samenleving. Long-covid patiënten verdwalen nu te vaak in een medische mallemolen. Laat er snel eenduidigheid komen over waar ze terecht kunnen. Het organiseren van speciale long-covid poliklinieken is hierin een enorme stap omdat men dan een vast aanspreekpunt heeft en daarmee zicht heeft op een gerichte en passende behandeling”, aldus Nico Drost.

Veel kinderen, jongeren, volwassenen met long-covid lijden momenteel in stilte. 450.000 mensen hebben long-covid, 90.000 zijn ernstig beperkt in hun deelname aan de samenleving. Daarmee is de ziekte niet alleen een medisch probleem maar een breed maatschappelijk probleem.

Erkenning

De gevolgen van corona met long-covid zijn mogelijk nog groter dan de coronacrisis zelf. Veel patiënten stuiten momenteel op onbegrip en onwetendheid. Bij UWV-artsen, verzekeringsartsen en huisartsen, maar soms ook bij hun naasten. De ChristenUnie gaat de minister vanavond daarom ook aanmoedigen om zich in te zetten voor kennis over de ziekte bij artsen. Nico Drost: "Uiteindelijk zoeken heel veel patiënten naar erkenning voor hun ziekte. Te veel is nog onbekend, daardoor hebben patiënten het gevoel aan hun lot te worden overgelaten."

Sociale zekerheidspositie van long-covid patiënten

De inkomenssituatie van long-covid patiënten verandert door hun ziekte sterk. Dit leidt veelal tot onzekerheid, zeker als ze een gezin hebben. Het UWV gaat er in het algemeen van uit dat na 2 jaar het ziektebeeld duidelijk is. Bij long-covid is dit echter vaak niet het geval niet zo. Hoeveel iemand zich kan inspannen en werken wisselt. Dat kan verbeteren of soms verslechteren. De ChristenUnie vraagt daarom om meer maatwerk bij het UWV voor long-covid patiënten.

Deel dit bericht