Motie Maeijer over vaart maken met het standaardiseren van systemen en het terugdringen van productcodes - Jeugdzorg

Deze motie i is onder nr. 978 toegevoegd aan dossier 31839 - Jeugdzorg i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jeugdzorg; Motie; Motie van het lid Maeijer over vaart maken met het standaardiseren van systemen en het terugdringen van productcodes
Document­datum 28-09-2023
Publicatie­datum 28-09-2023
Nummer KST31839978
Kenmerk 31839, nr. 978
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-2024

31 839

Jeugdzorg

Nr. 978

MOTIE VAN HET LID MAEIJER

Voorgesteld 28 september 2023 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering vaart te maken met het standaardiseren van systemen en het terugdringen van productcodes binnen de jeugdzorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maeijer

kst-31839-978 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 31 839, nr. 978


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.