Motie Westerveld over zo snel mogelijk een wetsvoorstel maken voor het vaststellen van een landelijk tarief voor kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering - Jeugdzorg

Deze motie i is onder nr. 977 toegevoegd aan dossier 31839 - Jeugdzorg i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jeugdzorg; Motie; Motie van het lid Westerveld over zo snel mogelijk een wetsvoorstel maken voor het vaststellen van een landelijk tarief voor kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering
Document­datum 28-09-2023
Publicatie­datum 28-09-2023
Nummer KST31839977
Kenmerk 31839, nr. 977
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-2024

31 839

Jeugdzorg

Nr. 977

MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 28 september 2023 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er lange wachtlijsten zijn in de kinderbescherming en de werkdruk voor professionals veel te hoog is;

constaterende dat dit een workloadverlaging bij de gecertificeerde instellingen, de GI's, vereist en daarom landelijke tarieven noodzakelijk zijn om dit te bekostigen;

constaterende dat dit ook opgenomen is in de Hervormingsagenda Jeugd, maar dat het ook wenselijk is dat dit in wetgeving wordt vastgelegd;

verzoekt de regering zo snel mogelijk een wetsvoorstel te maken met als doel het vaststellen van een landelijk tarief voor kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

kst-31839-977 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 31 839, nr. 977


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.