Motie Tjeerd de Groot over de bestaande keuringsnorm van de branchevereniging toepassen in de gehele bruine vloot - Zee- en binnenvaart

Deze motie i is onder nr. 418 toegevoegd aan dossier 31409 - Zee- en binnenvaart.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van het lid Tjeerd de Groot over de bestaande keuringsnorm van de branchevereniging toepassen in de gehele bruine vloot
Document­datum 28-09-2023
Publicatie­datum 28-09-2023
Nummer KST31409418
Kenmerk 31409, nr. 418
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-2024

31 409

Zee- en binnenvaart

Nr. 418

MOTIE VAN HET LID TJEERD DE GROOT

Voorgesteld 28 september 2023 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een taskforce is opgesteld ter bevordering van de veiligheid in de bruine vloot;

overwegende dat de branchevereniging BZZ reeds een bestaande keuringsnorm hanteert, maar dat slechts 40% van de schepen bij deze vereniging is aangesloten;

overwegende dat het cruciaal is dat het vertrouwen in de veiligheid van de bruine vloot wordt hersteld;

overwegende dat niet alle schippers de norm van de branchevereniging gebruiken;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de bestaande keuringsnorm van de branchevereniging toegepast wordt in de gehele vloot,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tjeerd de Groot

kst-31409-418 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 31 409, nr. 418


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.