Motie Tjeerd de Groot over een taskforce voor het opstellen van een veiligheidsplan voor de recreatievaart - Zee- en binnenvaart

Deze motie i is onder nr. 419 toegevoegd aan dossier 31409 - Zee- en binnenvaart.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Zee- en binnenvaart; Motie; Motie van het lid Tjeerd de Groot over een taskforce voor het opstellen van een veiligheidsplan voor de recreatievaart
Document­datum 28-09-2023
Publicatie­datum 28-09-2023
Nummer KST31409419
Kenmerk 31409, nr. 419
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-2024

31 409

Zee- en binnenvaart

Nr. 419

MOTIE VAN HET LID TJEERD DE GROOT

Voorgesteld 28 september 2023 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal ernstige ongevallen in de recreatievaart is gestegen;

overwegende dat er verschillende trajecten lopen om de recreatievaart veiliger te maken, zoals Radar-B;

van mening dat een brede integrale aanpak de veiligheid in de recreatie-vaart effectiever kan bevorderen dan losse trajecten; overwegende dat er een taskforce komt voor de bruine vloot;

verzoekt de regering om binnen de recreatievaart een taskforce samen te stellen, met als doel het opstellen van een veiligheidsplan voor de sector, en deze voor 1 april te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tjeerd de Groot

kst-31409-419 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 31 409, nr. 419


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.