Brief van de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming betreffende de voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

maandag 25 september 2023

Bij wetsvoorstellen 35348 - Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere wijzigingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek en 36123 - Wijziging van het voorstel van wet tot onder meer het tegengaan van huwelijkse gevangenschap is een brief ondergebracht.

Bijlagen