PvdD-Congres: Lijst­trekker Esther Ouwehand treedt tijdelijk terug

Met dank overgenomen van Partij voor de Dieren (PvdD) i, gepubliceerd op maandag 25 september 2023.

25 september 2023

De Partij voor de Dieren hield op zondag 24 september haar 37e partijcongres bij de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Er waren bijna 1600 partijleden bij. De grootste opkomst voor een PvdD-congres tot nu toe.

Dit congres stond in het teken van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. De leden hebben gestemd over de kandidatenlijst. De behandeling van het nieuwe verkiezingsprogramma en de amendementen is uitgesteld. Er wordt op korte termijn een online congres georganiseerd om dit onderdeel alsnog met de leden te behandelen.

Tijdens dit congres is ook het nieuwe bestuur benoemd, in elk geval tot het voorjaarscongres in 2024. Het nieuwe partijbestuur bestaat uit Michiel Knol (voorzitter), Meike de Boer (vicevoorzitter), Paul van Gent (secretaris), Guus Beckett (penningmeester) en algemeen bestuursleden Anneline Mook, Annemarie van Gelder, Renée Müller en Sandra Schoenmakers.

Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Esther Ouwehand kondigde aan tijdelijk terug te treden. Totdat het onderzoek naar de meldingen van integriteitsschending is afgerond.

Kijk hieronder de speech van Esther Ouwehand terug.