Motie Van Haga over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet - Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

Deze motie i is onder nr. 28 toegevoegd aan dossier 35561 - Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen; Motie; Motie van het lid Van Haga over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet
Document­datum 07-06-2023
Publicatie­datum 07-06-2023
Nummer KST3556128
Kenmerk 35561, nr. 28
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

35 561

Parlementaire enquête aardgaswinning in Groningen

Nr. 28

MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 7 juni 2023 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de parlementaire enquêtecommissie Groningen een vernietigend oordeel heeft uitgesproken over de afhandeling van de versterkingsoperatie na de aardbevingen in Groningen;

overwegende dat de keuze om het Groninger gasveld te sluiten een beslissing is die technisch onjuist en onnodig is, omdat het mogelijk is om veilig gas te produceren als er gebruik gemaakt wordt van water- of stikstofinjectie;

overwegende dat de onnodige definitieve sluiting van het Groninger gasveld honderden miljarden euro's kost en zowel de Groningers als de rest van Nederland ernstig benadeelt;

zegt het vertrouwen op in dit kabinet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

kst-35561-28 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 35 561, nr. 28


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.