Motie Gündogan over uitspreken dat een fundamentele herziening van de belasting op kapitaalinkomen nodig is om "werken moet lonen" waar te maken - Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Deze motie i is onder nr. 15 toegevoegd aan dossier 36360 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2022.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2022; Motie; Motie van het lid Gündogan over uitspreken dat een fundamentele herziening van de belasting op kapitaalinkomen nodig is om "werken moet lonen" waar te maken
Document­datum 31-05-2023
Publicatie­datum 31-05-2023
Nummer KST3636015
Kenmerk 36360, nr. 15
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

36 360

Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Nr. 15

MOTIE VAN HET LID GÜNDOGAN

Voorgesteld 31 mei 2023 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat inkomen uit arbeid zwaarder wordt belast dan inkomen uit kapitaal;

overwegende dat deze praktijk het tegenovergestelde is van de politieke retoriek waarin wordt gesteld dat werken moet lonen;

overwegende dat de Tweede Kamer aan geloofwaardigheid zal winnen wanneer zij de fiscale praktijk meer in lijn brengt met de politieke retoriek;

spreekt uit dat een fundamentele herziening van de belasting op kapitaal-inkomen nodig is om de uitspraak «werken moet lonen» waar te kunnen maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gündocjan

kst-36360-15 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 360, nr. 15


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.