Nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 36280 - Uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten

donderdag 25 mei 2023

Bij wetsvoorstel 36280 - Uitbreiding strafbaarheid schadetoebrengende acties voor een buitenlandse mogendheid (uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten) is een nota naar aanleiding van het verslag ondergebracht.

bijlagen