Beslisnota inzake Uitstel kabinetsreactie op het onderzoeksrapport over eeuwigdurende grafrust (bijlage bij 30696,nr.55)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Beslisnota inzake Uitstel kabinetsreactie op het onderzoeksrapport over eeuwigdurende grafrust (bijlage bij 30696,nr.55)
Document­datum 31-01-2023
Publicatie­datum 31-01-2023
Nummer BLG1071554
Kenmerk 30696, nr. 55
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.