Beslisnota inzake Uitstel kabinetsreactie op het onderzoeksrapport over eeuwigdurende grafrust (bijlage bij 30696,nr.55)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Beslisnota inzake Uitstel kabinetsreactie op het onderzoeksrapport over eeuwigdurende grafrust (bijlage bij 30696,nr.55)
Document­datum 31-01-2023
Publicatie­datum 31-01-2023
Nummer BLG1071554
Kenmerk 30696, nr. 55
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.