Bijlage 3: Rapportage Indringend Keten Testen (IKT), fase 3: 'Koesaanpassing naar aanleiding van advies AcICT' (Aan de slag met de Omgevingswet, 24 januari 2023, 30 p.) (bijlage bij 33118;34986,nr.EU)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Bijlage 3: Rapportage Indringend Keten Testen (IKT), fase 3: 'Koesaanpassing naar aanleiding van advies AcICT' (Aan de slag met de Omgevingswet, 24 januari 2023, 30 p.) (bijlage bij 33118;34986,nr.EU)
Document­datum 27-01-2023
Publicatie­datum 27-01-2023
Nummer BLG1071073
Kenmerk 33118; 34986, nr. EU
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.