Deze minister van Armoede, Participatie en Pensioen verkwanselt onze pensioenen

Met dank overgenomen van Socialistische Partij (SP) i, B. (Bart) van Kent i, gepubliceerd op dinsdag 20 december 2022, column.

De herverdeling van 1500 miljard aan pensioenvermogen wordt met ongekende snelheid en gebrek aan zorgvuldigheid door het parlement gejaagd. Het hele pensioenstelsel wordt op zijn kop gezet, in minder dagen tijd dan de gemiddelde wet wordt behandeld. Er wordt de oppositie geen tijd gegeven voor gedegen inhoudelijke behandeling van de wet, het horen van experts en het maken van berekeningen.

Er wordt bij de behandeling van deze wet informatie achtergehouden, zelfs na meermaals vragen hierom. Doorrekeningen worden uren eerder met de pers gedeeld dan met het parlement en het stellen van vragen hierover of over veranderingen aan de wet wordt geblokkeerd. Dit terwijl al eerder gebleken was dat berekeningen van het Ministerie vol fouten zaten en de Minister daarvoor excuses moest aanbieden. Daar komt nog bovenop dat door de Minister op nationale televisie leugens worden verspreid over wat de Wet Toekomst Pensioenen wel en niet zou doen voor mensen.

Kortom, deze minister van Armoede, Participatie en Pensioen verkwanselt onze pensioenen en holt de controlerende taak van de Tweede Kamer uit. Ondertussen is er een enorme armoede en koopkracht crisis gaande, de rijen voor de voedselbank worden steeds langer en steeds meer mensen zitten letterlijk in de kou. Deze gang van zaken en verkeerde prioriteiten vinden wij onacceptabel en maakt dat we geen vertrouwen meer kunnen hebben dat deze minister haar taak goed en in het belang van de mensen kan uitvoeren. Daarom hebben wij voor een motie van wantrouwen gestemd.

Wil je meer weten over waarom deze nieuwe pensioenwet een fout is?

Lees het hier

De wet moet nog worden behandeld door de Eerste Kamer. De SP blijft strijden voor een eerlijk en fatsoenlijk pensioen, zodat ons pensioen niet wordt overgeleverd aan de markt. Ook willen we dat op tijd stoppen met werken mogelijk wordt gemaakt en er een vroegpensioenregeling komt, zodat mensen niet door hoeven te werken totdat ze neervallen of arbeidsongeschikt worden.

Zorg dat je niets mist van belangrijk nieuws over onze pensioenen via sp.nl/pensioen.