36257 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Verankering van het leerrecht

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 30 november 2022 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van Meenen (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het leerrecht wettelijk te verankeren en het bevoegde gezag van een school en het samenwerkingsverband waar die school bij is aangesloten meer ruimte te bieden en de verplichting op te leggen om maatwerk te leveren bij de vormgeving van het onderwijs.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Leerplichtwet BES, de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra en de Wet voortgezet onderwijs 2020 en enkele andere wetten in verband met de verankering van het leerrecht

2.

Documenten

(8 stuks)

2 30 november 2022, geleidende brief, nr. 1     KST362571
Geleidende brief
 
2 30 november 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST362572
Voorstel van wet
 
2 30 november 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST362573
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.