Veertien voorstellen om de asielinstroom te stoppen

Met dank overgenomen van Het Juiste Antwoord (JA21) i, gepubliceerd op zondag 13 november 2022.

Bij elke poging om de asielcrisis op te lossen, zet de VVD de hakken in het zand. De vingers gaan in de oren en er klinkt luid: "kan niet!" Maar heel veel kan wel. Het is een kwestie van willen. Daarom schreven wij het JA21 ‘Wat-Kan-Wel’ Asielplan met veertien concrete voorstellen om de asielinstroom in te perken.

Het JA21 ‘Wat-Kan-Wel’ Asielplan

Dinsdagochtend, bij aanvang van de fractievergadering van de VVD, overhandigde Joost Eerdmans het JA21 plan aan Mark Rutte. De premier was speciaal ingevlogen uit Egypte om de VVD-fractie ervan te overtuigen in te stemmen met de dwangwet. Een wet waar JA21 fel tegen is, omdat die gemeenten gaat verplichten asielzoekers op te vangen. Zoals te verwachten viel, ging de VVD uiteindelijk door de knieën. Het partijprogramma en de achterban is door hun Tweede Kamerfractie compleet genegeerd. ‘s Avonds was Joost te zien op het NOS Journaal en bij nieuwsuur. Ook schreef de Volkskrant over zijn actie. De volgende ochtend was hij te horen in de ochtendshow van radio Veronica.

Stikstofdoelen niet dogmatisch

Opvallend nieuws tijdens de stemmingen dinsdag: de Tweede Kamer spreekt uit dat de stikstofdoelen van 2030 niet dogmatisch moeten zijn. Met een ruime meerderheid werd deze motie van Derk Jan Eppink aangenomen. Geheel in lijn met de uitspraak van landbouwminister Adema die vorige week binnen de coalitie veel stof deed opwaaien.

Compenseer spaarders uit Box 3

Tijdens het debat over het belastingplan 2023, benadrukte Eppink dat zijn aangenomen motie de regering verzoekt alle gedupeerden van de “box-3 affaire” te compenseren. Niet alleen de mensen die bezwaar maakten. Mensen die jarenlang zuinig leefden en netjes spaarden, werden door de fiscus onrechtmatig belast. Het niet willen terugbetalen aan de mensen die geen bezwaar maakten is onbehoorlijk bestuur en draagt bij aan het wantrouwen tegen de overheid.

Opiniestuk Derk Jan Eppink & Caroline van der Plas

Woensdag verscheen er een opiniestuk in het AD van de hand van Derk Jan én Caroline van der Plas. Zij betogen dat Nederland wordt bekneld door Europese stikstofwetgeving, terwijl wij jaarlijks 21 miljard naar Zuid-Europa sturen. Dat geeft ons de beste onderhandelingspositie denkbaar. Door met de vuist op tafel te slaan, kunnen we ademruimte voor onze boeren afdwingen.

Rechters mogen geen verlengstuk worden van activisten

We leven in een tijd waarin één milieuactivist heel het land volledig kan platleggen. De gevolgen daarvan zijn desastreus. JA21 vindt dat rechters niet het verlengstuk mogen worden van fanatiekelingen die via de democratische weg hun zin niet krijgen. Woensdag bevroeg Joost Eerdmans minister Weerwind erover.

Energieplafond

Door het prijsplafond van dit kabinet is er een groot gevaar dat energiebedrijven onnodig veel belastinggeld opstrijken. Dit moet voorkomen worden. Het is de plicht van elke overheid om zuinig om te gaan met het geld van de burgers. Dat was de hoofdboodschap van Joost donderdag tijdens het debat over het energieplafond.

Tata Steel

Volksgezondheid en CO2-uitstoot zijn twee verschillende zaken die van elkaar gescheiden moeten blijven. Tata Steel moet schoner en gezonder. Maar deze discussie mag niet vertroebeld worden met onhaalbare klimaatwensen. Dat bepleitte Joost donderdag tijdens het commissiedebat Economische zaken.

Het sluiten van SEH’s

Steeds meer ziekenhuizen sluiten hun spoedeisende hulp afdeling. Zorgelijk, want de SEH is meer dan zomaar een losse voorziening van een ziekenhuis die zonder verdere gevolgen gesloten kan worden. In het VWS-debat over acute zorg wees Nicki Pouw-Verweij erop dat als de SEH wordt bedreigd, óók het volwaardig functioneren van het ziekenhuis gevaar loopt.

JA21 Noord-Holland wil meer burgerinspraak op het windturbinedossier

In Noord-Holland zet Daniël van den Berg zich ervoor in dat de democratie blijft functioneren. Coalitiepartijen VVD en D66 blokkeerden eerder onterecht een referendum over nieuw te plaatsen windturbines. Nu houden ze voor een tweede keer een inspraakmogelijkheid tegen. JA21 Noord-Holland wil dat burgers over zo’n ingrijpende beslissing gewoon hun zegje kunnen doen. Kwestie van beschaving.