36219 NL - wetsvoorstel
Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 7 oktober 2022 ingediend door de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, De Jonge i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de verhuurderheffing af te schaffen.

1.

Volledige titel

Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing)

2.

Documenten

(16 stuks)

2 7 oktober 2022, koninklijke boodschap, nr. 1     KST362191
Koninklijke boodschap
 
2 7 oktober 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST362192
Voorstel van wet
 
2 7 oktober 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST362193
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.