15 moties in Tweede Kamer bij behandeling van dossier 36180 - Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

woensdag 28 september 2022

Bij dossier 36180 - Doen waar Nederland goed in is - Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn 15 moties ondergebracht.