NL - wet
Wet houdende verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Deze wet werd op 6 juli 2022 ondertekend en op 30 augustus 2022 gepubliceerd (Stb. 2022, 332).

 
Deze wet is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 9 maart 2018 (Stb. 2018, 86), heeft verklaard dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot het opnemen van een algemene bepaling.

1.

Oorspronkelijk wetsvoorstel