36161 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 6 juli 2022 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Baudet (FVD) i en Van Houwelingen (FVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een breed raadgevend referendum naar Zwitsers model te introduceren.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model)

2.

Documenten

(4 stuks)

2 5 juli 2022, geleidende brief, nr. 1     KST361611
Geleidende brief
 
2 5 juli 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST361612
Voorstel van wet
 
2 5 juli 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST361613
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.