36161 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 6 juli 2022 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Baudet (FVD) i en Van Houwelingen (FVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een breed raadgevend referendum naar Zwitsers model te introduceren.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(20 stuks)

2 5 juli 2022, geleidende brief, nr. 1     KST361611
Geleidende brief
 
2 5 juli 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST361612
Voorstel van wet
 
2 5 juli 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST361613
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.